Naše služby

ELEKTROINSTALACE

Silnoproud

V rámci poskytování komplexních služeb realizujeme silnoproudé rozvody NN, instalaci elektrických zařízení do 1000V, jednofázových i třífázových, a to do všech typů objektů. Instalujeme všechny hlavní části elektrických vedení a zařízení v objektech i mimo objekty.

Realizace silnoproudých rozvodů zahrnuje projektovou činnost, pokládku vedení, uzemnění sítí, ochranu před úderem blesku a přepětím, montáž a instalaci rozvaděčů, instalaci zásuvkových a světelných okruhů včetně zajištění revizí a servisu.

Provádíme také přestavby, rekonstrukce a inovace (panelové byty, jádra, půdní vestavby, starší domy a byty, přípojky, výměny a servisy elektroinstalačního materiálu, jističů, rozvaděčů). Na každou novou instalaci i rekonstrukci dodáváme samozřejmě revizní správu o zařízení.

ELEKTROINSTALACE

Slaboproud

Slaboproud, slaboproudá elektrotechnika je termín pro tu část elektrotechniky, která se zabývá nízkovýkonovou technikou a ne především elektrickým napájením. Elektřina je u ní prostředkem přenosu a zpracování signálu, informací, např. optických nebo zvukových (počítače, rozhlas, televize, zvukotechnika). Zahrnuje zejména techniku

  • sdělovací,
  • řídicí,
  • výpočetní a
  • zabezpečovací.

Naopak silnoproud čili silnoproudá elektrotechnika je technika pro napájení elektřinou, tj. výroba (generátory), přeměna (transformátory, měniče apod.), rozvod (energetická vedení), ale i výkonové užití (pohony, vytápění, osvětlení) elektrické energie (elektřiny).

Jiná rozdělení elektrotechniky (bez ohledu na slaboproud a silnoproud) jsou podle napětí: malé, nízké, vysoké a velmi vysoké napětí.

ELEKTROINSTALACE

Revize

Naše společnost Hreus-Electric provádí jak revize výchozí při prvním uvedení elektrických zařízení do provozu, tak revize periodické u elektrických zařízení již provozovaných.

Revize elektrických silnoproudých sítí provádíme v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2. Do působnosti této normy spadají elektrická zařízení, jež jsou pevně instalována v budovách. Jedná se především o rozvaděče, rozvodnice, zásuvkové, světelné, motorové a ostatní napájecí okruhy pro celý sortiment instalovaných technologií.

Smyslem prováděných revizí je podat klientovi komplexní obraz fyzického a morálního stavu jeho el. zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.

.

Spolupracujte s jedničkou v elektroinstalaci

Kontaktujte nás
TOP